good电影网在线播放

good电影网在线播放

至后论治法之处,则三项中一切诸证皆可浑统于六经,但言某经所现之某种病宜治以某方,不复别其为中风、伤寒、温病,此乃纳繁于简之法,亦即提纲挚领之法也。至赭石则三月以前可用,三月以后不可用。

近见有彰明登诸医报而议其非者,以为既减去麻黄,将恃何者以治外感之喘乎?《伤寒论》原文∶少阴病,下利便脓血者,桃花汤主之。

主以茵陈蒿汤者,以茵陈蒿汤善除湿热也。 伤寒之病既自阳明传少阳矣,间有遵少阳之法治之,其证复转阳明者,此虽仅见之证,亦宜详考治法。

全家惶恐,众医束手,殓服已备,迎为延医。 其病既非自他经来,而初得即有热象者,此前所谓伏气化热而窜入少阴者也。

至于伏气之成温者,若《内经》所谓“冬伤于寒,春必病温”、“冬不藏精,春必病温”之类,《伤寒论》中非无其证,特其证现于某经,即与某经之本病无所区别。再诊其脉,力稍缓,知心中犹觉发热。

其身形脉象不甚壮实者,若桃仁、丹参诸药,亦可酌加于建瓴汤中也。 ”门生李××言,曾有一孺子患腹疼,用暖脐膏贴之,后其贴处溃烂,医者谓多饮甘草水可愈。

Leave a Reply